MOŽNOST VÝDÌLKU
Nezávislý prodejce Aquarionu

Kontaktujte nás!

„Minerály rozpuštìné v pitné vodì, navíc se škodlivým cholesterolem a solí, napadají hlavnì tenké cévy v mozku. Cévy zaènou ode dne, kdy se anorganické látky a minerály dostanou z vody z vodovodu do tìla, ztrácet svou pružnost a tvrdnou.“

Dr. Paul Bragg
Šokující pravda o vodì


Obchodní a Marketingové akce.
 

Ke kazdému Aquarionu nyní dárky za témer 7 tisíc Kc !

Pokud si od 1. do 31. 9. 2018 objednáte Aquarion, získáte zdarma navíc produkty:
1x Liquid Chlorophyll
1x Ocean 21
1x Noni Liquid
1x ZenThonic
1x E-Protect Sticker (1ks)

Tento exkluzivní balícek objednáte od 1.9.2018 ZDE >>

POZOR! Nezapomente se pred objednáním prihlásit nebo zaregistrovat do e-shopu jako clen, nebo zadatel o clenství v síti CaliVita, abyste nakupovali Aquarion se slevou 25%!

Tyto stránky pro vás pøipravují Ivan Matouš a Mgr. Miloslava Matoušová, nezávislí distributoøi a manažeøi spotøebitelské sítì CaliVita ©
Kopírování obsahu tìchto stránek bez našeho vìdomí není povoleno. © empatia.cz 2008 - 2011.
Náš mateøský web je www.empatia.cz