Filtr Aquarionu

Aqarion obsahuje patentovaný devítinásobný filtr

Vápník:
Mírně zvyšuje obsah zásaditých minerálů ve vaší vodě. Zlepšuje chuť a vůni vody.

Turmalín:
Turmalín přirozeně vyzařuje infračervené záření (FIR). FIR prospívá, jak je doloženo, zdraví a má také obdivuhodný vliv na vodu.
Biostone obsahuje polodrahokam turmalín v keramické formě.

Filtr z netkané textilie:
Filtruje usazeniny a částice

Granulovaný aktivní uhlík (Granular Activated Carbon - GAC):
Je jedničkou mezi filtračními přístroji. GAC je zvláště účinný při odstraňování chlóru, jeho pachu a chuti, chemikálií z potravin, fenolů, trihalometanu a dalších chemických nečistot. Uhlík, který je aktivován v granulích, je nasycen stříbrem, což brzdí růst bakterií, které by se případně v době mezi používáním mohly množit.


Výměna filtru je velmi snadná

Když kontrolka označí, že filtru došla životnost (když vidíte blikat symbol filtru), je čas filtr vyměnit.
Jak dlouho filtr vydrží je těžké říci, protože to závisí na vícero faktorech, především na (ne)kvalitě vstupní vody a množství spotřeby. Obecně se udává doba mezi 6 - 12 měsíci nebo spotřeba cca 5 m3vody.

Dvěma pohyby se otevře kryt, který filtr uzavírá.
Nejprve se vystrčí kryt nahoru a pak se pohybem doleva při současném vyklápění vyjme.

Opět dvěma pohyby se vyjme prošlý filtr.
Filtr se za horní část dvěma prsty silněji stlačí dolů proti mechanismu s pružinou, uvolněná horní část se vyklopí ven a celý filtr se vytáhne směrem k sobě.

Opačným postupem se snadno založí nový filtr.

Vypláchne se uhlíkový prach GAC.
Zpočátku může vytékat voda se změněnou barvou (světlá až uhlově šedá), což je způsobeno částicemi uhlíku v novém filtru. Není to škodlivé a je to typické pro všechny filtry GAC. Voda se nechá téci po dobu 2-3 minut v režimu „Purified“ a všechen uhlíkový prach se vyplaví.

Vynuluje se kontrolka životnosti filtru.
V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko kyselé vody ACIDIC po dobu nejméně 3 sekund. Před přepnutím do pohotovostního režimu bude blikat asi 5 sekund kontrolka LED filtru a hrát melodie.

Kryt schránky na filtr se zasune zpět opačnými dvěma pohyby, než se vyndal.

  • Vidíte, že i výměna filtru je stejně snadná, jako celé ovládání Aquarionu.

Technicky založené uživatele budou zajímat také