Ovládací panel Aquarionu

Popis ovládacího panelu Aquarionu

Funkční tlačítka

 • 1
  Režim provozu
  ZAP / VYP
 • 2
  Zvolit zásaditá
  Používá se pro výběr zásadité vody.
 • 3
  Zvolit kyselá
  Používá se pro výběr kyselé vody.
 • 4
  Zvolit filtrovaná
  Používá se k výběru pouze filtrované vody.
 • 5
  Melodie
  Používá se k zapnutí či vypnutí zvuků ovládacích tlačítek.

Indikátory

 • 6
  Ikonka zásadité vody
  Svítí modře, když je zvolena zásaditá voda.
 • 7
  Průtok
  Indikuje průtok vody v zařízení.
 • 8
  Stupeň pH
  Označuje stupeň v modré barvě (na stupnici 1-4), když je zvolena zásaditá voda. Označuje stupeň v oranžové barvě (na stupnici 1-4), když je zvolena kyselá voda.
 • 9
  Kyselá voda
  Když je zvolena kyselá voda, ikonka se rozsvítí oranžově.
 • 10
  Výstražná ikonka
  Pokud svítí, zařízení vyžaduje servis.
 • 11
  Filtrovaná voda
  Je-li zvolena filtrovaná voda, ikonka se rozsvítí zeleně.
 • 12
  Stupeň kyselé vody
  Oranžový symbol znázorňuje zvolenou úroveň kyselé vody.
 • 13
  Stupeň zásadité vody
  Modrý symbol zobrazující vybranou úroveň zásadité vody.
 • 14
  Životnost filtru
  Zobrazuje stupeň využití filtru.
 • 15
  Konec životnosti filtru
  Bliká, když je třeba filtr vyměnit.

Dále si povíme, jak jednoduše se Aquarion ovládá