Ovládací panel Aquarionu

Popis ovládacího panelu Aquarionu

 • Kontrolka zásadité vody
  Po výběru zásadité vody svítí modrá kontrolka ALKALINE
 • Kontrolka kyselé vody
  Po výběru kyselé vody svítí červená kontrolka ACIDIC
 • Kontrolka čištěné vody
  Po výběru čištěné vody svítí zelená kontrolka PURIFIED
 • Kontrolky stupně zásaditosti
  Modré symboly ukazují, který stupeň zásaditosti byl zvolen a na co se přibližně používá
 • Kontrolka stupně pH
  Pokud byla zvolena zásaditá voda, ukazují modrá čísla (1-4), který je to stupeň
  Pokud byla zvolena kyselá voda, ukazují oranžová čísla (1-4), který je to stupeň
 • Kontrolky kyselosti
  Červené symboly ukazují, který stupeň kyselosti byl zvolen a na co se přibližně používá
 • Kontrolky průtoku
  Ukazují průtok vody v ionizátoru - 1 až 3 obdélníčky
  1 - nízký, 2 - střední, 3 - vysoký průtok
 • Kontrolka životnosti filtru
  Když se postupně rozsvítí všechny čtyři obdélníčky na displeji, filtr je na konci životnosti
 • Kontrolka pro výměnu filtru
  Pokud potřebuje filtr vyměnit, bliká nápis FILTER EXCHANGE
 • Varovné světlo
  Pokud svítí tato kontrolka, je třeba dát přístroj do opravy CHECK
 • Tlačítko zapnutí/Vypnutí činnosti Aquarionu
  Spouští a zastavuje přítok vody do vašeho ionizátoru POWER
 • Tlačítko pro volbu zásadité vody
  Používá se pro výběr zásadité vody a požadovaného stupně zásaditosti ALCALINE
 • Tlačítko pro volbu kyselé vody
  Používá se pro výběr kyselé vody a požadovaného stupně kyselosti ACIDIC
 • Tlačítko pro volbu pouze filtrované vody
  Používá se pro výběr čištěné vody PURIFIED
 • Melodie
  Zapíná a vypíná hlas oznamující zvolený režim provozu. Dále může být vzadu nastavena hlasitost MELODY

Dále si povíme, jak jednoduše se Aquarion ovládá