Ovládání Aquarionu

Ovládání Aqarionu je ještě jednodušší a intuitivnější, než tady vypadá

Celkové zapnutí Aquarionu

Aquarion se zapíná hlavním vypínačem na zadní straně přístroje. Poté, co se všechny kontrolky rozsvítí a zhasnou spolu se zvukovým signálem, přejde přístroj do módu Standby a zůstane svítit jen malý čtvereček.
Hlavní vypínač se při běžném provozu nevypíná. Pouze při dlouhodobějším nepoužívání. Proto je umístěn na zadní straně skříně.

Při provozu se vždy jedním stiskem tlačítka „POWER“ Aquarion uvede z režimu Standby do činnosti a druhým stisknutím se zase vypne do Standby.
Při vypnutí do režimu Standby si ionizátor zapamatuje poslední zvolený režim a při dalším "probuzení" v něm začne opět pracovat.
Dokud tedy používáme v provozu stejný režim, stačí k ovládání Aquarionu jediné tlačítko - „POWER“!


Výběr zásadité vody

Stiskem tlačítka „POWER“ se v ionizátoru otevře vnitřní ventil a "probudí" jej z režimu Standby.
Tento krok se vynechá pokud je již spuštěný jiný druh vody (kyselá nebo jen filtrovaná).

Stiskem tlačítka „ALKALINE“, se zvolí výběr zásadité vody. Zazní zvukové potvrzení, že byla „Alkaline water selected“ (vybrána zásaditá voda) a na displeji se ukáže modrý symbol a modré číslo, které odpovídá vybranému stupni. Opakovaným stiskem tlačítka se volí požadovaný stupeň z následujících možností:

Slabě zásaditá voda (pH 7,5-8,5). Tento stupeň je určen pro počáteční období konzumace (4-7 dní). Nechejte své tělo, aby si pomalu na zvýšené pH zvykalo.

Slabě až středně zásaditá voda (pH 8-9). Na tento stupeň přejděte až po fázi přizpů-sobení. Na tento stupeň si zvykejte 3-4 dny. Nejvíce lidí pije stupně 2 a 3.

Středně až silně zásaditá voda (pH 8,5-9,5). Je to nečastější stupeň zásaditosti určený k pití. Někteří lidé mohou začít vnímat změnu ve výrazné chuti.

Silně zásaditá voda pH 9,5- 10). Většina lidí zjišťuje, že má velmi výraznou chuť a silné detoxi-kační účinky. Může se používat především pro vaření.

Stiskem tlačítka „POWER“ se průtok vody zastaví a ionizátor uvede do režimu Standby.


Výběr kyselé vody

Stiskem tlačítka „POWER“ se v ionizátoru otevře vnitřní ventil a "probudí" jej z režimu Standby.
Tento krok se vynechá pokud je již spuštěný jiný druh vody (zásaditá nebo jen filtrovaná).

Stiskem tlačítka „ACIDIC“, se zvolí výběr kyselé vody. Zazní zvukové potvrzení, že byla „Acidic water selected“ (vybrána kyselá voda) a na displeji se ukáže červený symbol a červené číslo, které odpovídá vybranému stupni.
Opakovaným stiskem tlačítka se volí požadovaný stupeň z následujících možností:

Slabě kyselá voda (pH 6,5-5,5). Používá se při ústní hygieně, k výplachům úst apod.

labě až středně kyselá voda (pH 6-5,5). Péče o pleť, stahující účinky.

Středně až silně kyselá voda (pH 5,5-5). Používá se v kuchyni při umývání nádobí.

Silně kyselá voda (pH 5 a méně). Používá se k silnější sterilizaci.

Stiskem tlačítka „POWER“ se průtok vody zastaví a ionizátor uvede do režimu Standby.


Výběr pouze filtrované vody

Stiskem tlačítka „POWER“ se v ionizátoru otevře vnitřní ventil a "probudí" jej z režimu Standby.
Tento krok se vynechá pokud je již spuštěný jiný druh vody (zásaditá nebo jen filtrovaná).

Stiskem tlačítka „PURIFIED“, se zvolí výběr čištěné vody. Zazní zvukové potvrzení, že byla „Purified water selected“ (vybrána čištěná voda) a na displeji se ukáže zelený symbol a číslo 0.
Čištěná voda vytéká (stejně jako zásaditá a kyselá) z ohebného nerezového vývodu.
Z vývodu pro zbytkovou vodu ale tentokrát nevytéká nic.

Stiskem tlačítka „POWER“ se průtok vody zastaví a ionizátor uvede do režimu Standby.


Další drobné pokyny k ovládání

V průběhu čerpání vody je možno přecházet z jednoho druhu vody na jiný pouze stisknutím příslušného tlačítka. Charakter vody se během několika okamžiků změní.
NENÍ TEDY NUTNÉ PŘI ZMĚNĚ DRUHU VODY AQUARION VYPÍNAT A ZASE ZAPÍNAT!

Při výběru druhu vody Aquarion příjemným ženským hlasem oznamuje (anglicky) zvolený režim.
Toto hlášení je možné vypnout tlačítkem „MELODY“.
Gong, který zazní vždy při stisku kteréhokoliv tlačítka, se nevypíná.
Síla hlasu i gongu se nastavuje trimrem na zadní straně přístroje.


  • V praxi stačí na 95% používání 1 tlačítko!
    V praxi je ovládání mnohem snazší, než to vypadá z přehledu. Pokud je Aquarion zapojený vhodným způsobem, stačí při nejčastějším použití, což je čerpání zásadité vody na pití, zapnout tlačíko POWER, začít čerpat vodu, a stejným způsobem vypnout. To je vše!

Měli bychom se ještě zmínit o některých