O vodě obecně

Říkáme, že voda je kolébkou života.

Moře pokrývá 71% zemského povrchu. Voda o objemu asi 1,3 miliard kilometrů krychlových určuje život na Zemi. Avšak na naší planetě voda vždy nebyla. Před 4,6 miliardami let byla zeměkoule z kondenzovaného prachu a mraků plynů, její atmosféra se skládala převážně z vodíku a oxidů uhličitého a uhelnatého. Tato „prehistorická atmosféra“ byla smetena slunečním větrem, pak následovalo tvrdnutí zemské kůry, ovzduší se vytvářelo z kysličníku uhličitého, dusíku, kysličníku siřičitého a vodní páry, která byla chrlena zevnitř a při ochlazování se srážela jako kyselý déšť a vytvářela jezera, moře a oceány.

V této době byl atmosférický volný kyslík pouze stopovým prvkem. V mořích se ve více než desetimetrové hloubce pomalu začal vyvíjet plankton, chaluhy, vodní řasy a později zelené rostliny, které začaly uvolňovat více a více kyslíku, který se díky účinku ultrafialových paprsků formoval v molekuly ozonu. Tyto molekuly poskytovaly účinnou ochranu proti dalšímu ničivému účinku UV paprsků a když obsah kyslíku v atmosféře dosáhl hodnoty 1%, vyvíjelo se více a více živých organismů, a to již asi 3 cm pod povrchem vody.

Forma „dýchání“ se rozvíjela od kvašení před 4 miliardami let přes anaerobní fotosyntézu před 3 miliardami let až k aerobnímu dýchání před 1,5 miliardou let, které se ale plně rozvinulo až před 500 miliony let. Na tyto objevy upozorňují práce Otto H. Warburga a také nositel Nobelovy ceny Albert Szent-Györgyi, který dostal tuto cenu nejen za objev vitaminu C, ale také, jak je uvedeno v komentáři, „za objev biologických oxidačních procesů se zvláštním přihlédnutím k vitaminu C a katalýze kyseliny fumarové.“ Szent-Györgyiův Krebsův cyklus je cyklický proces, kterým probíhá cesta rozkladu každé živiny. Ty jsou během oxidace přetvářeny v elektrony a protony, což je vodík (přesněji jádro vodíku).

Během rozvoje života na Zemi začaly rostliny žijící v mořích a oceánech, především chaluhy a vodní řasy, budovat své tělo, a proto extrahovaly kysličník uhličitý z vody v blízkosti vodní hladiny. Ten byl nahrazen kysličníkem uhličitým z ovzduší a přitom se do vzduchu uvolňoval kyslík. Kdyby se život v oceánech zastavil, obsah kysličníku uhličitého v zemské atmosféře by proti současnému stavu (což je přibližně 0,03%) trojnásobně vzrostl.

Z více než 90 prvků, které se na Zemi nacházejí, je 62 rovněž přítomno v moři. Ale 99,8% ze 40 000 bilionů tun soli se skládá pouze ze 13 hlavních sloučenin. Chlorid sodný (běžná sůl), který je pro lidský život nepostradatelný, tvoří asi 75%. Minerály, které byly rozpuštěny ve vodě stékající z hor, zvyšovaly obsah solí v mořích, což bylo ještě více zjevné při poklesu hladiny moře během doby ledové.

  • 71% povrchu naší planety tvoří voda.
    Jen malá část přírodní vody je však pitná voda - a my ji stále znečišťujeme!
  • Ale pouze 0,1% této obrovské masy vody se užívá jako pitná voda!
    Ale vzhledem k nečistotám z průmyslu, zemědělství a domácností je dokonce i toto malé množství vody stále více a více zamořeno.

Zdá se, že pro život na Zemi jsou nejdůležitější dva převládající prvky, kyslík a vodík, které společně vytvářejí velmi důležitou molekulu: vodu. Můžeme říci, že pokud je v buňkách a tkáních nadbytek kyslíku a je tam také díky oxidačním vlastnostem kyslíku více negativně nabitých elektronů - převládá zdraví. Pokud je tam více pozitivně nabitých protonů, což je v tomto systému vodík - vede to k nemoci.

Takže se podívejme, jaká je