Přírodní voda

Přírodní vodu můžeme zhruba rozdělit asi takto:

 • Dešťová voda
  Ve skutečnosti je to destilovaná voda, ale v závislosti na znečištění vzduchu v ní mohou být vstřebané plyny a je také kyselá.
 • Sníh
  Podobně jako déšť je to také destilovaná voda, v závislosti na znečištění vzduchu v ní mohou rovněž být vstřebané plyny a může být také kyselá.
 • Podzemní voda
  Voda, která prosakuje do půdy, v ní vždy rozpouští soli a nečistoty, což mohu být jak její přirozené složky (například arzen), tak umělé látky (např. insekticidy, půdní dezinfekční prostředky, umělá hnojiva atd.). Díky tomu je podzemní voda nevhodná pro lidskou spotřebu. Proto je třeba zachovat panenské prostředí. Dříve mohli domorodci (kmeny v buši, aboridžinové) vodu získávat i v poušti, to je dnes možné jen výjimečně.
 • Povrchová voda
  Zahrnuje kaluže vytvořené z nahromaděné vody, pomalu tekoucí potoky, řeky, jezera, moře a oceány. První tři jsou sladkovodní a moře a oceány, které pokrývají většinu Země, jsou díky koncentraci soli a tomu, že nemají možnost odtoku, slané.
 • Pramenitá voda / minerální voda
  Voda přírodního původu, která se dostává na povrch z nahromaděných dešťových srážek. Její obsah minerálů je nižší než 1 gram/litr. V obchodech je pramenitá voda často označena jako minerální. Tato voda s nízkým obsahem minerálů, přírodní, neupravená a nenasycená kysličníkem uhličitým je k pití poměrně vhodná. Pokud je to možné, měli bychom konzumovat vodu s obsahem minerálů nižším než 0,5 gramů/litr = (500 mg/litr)! Tento druh vody má takové biofyzické vlastnosti, které jsou pro naše tělo důležité: elektromagnetickou frekvenci a vibrační charakteristiku. Přesněji řečeno - měla by mít, jenže vše může totálně zničit především balení a uchovávání v PET lahvích. A přesto, že jsou v ní minerály, je velmi často kyselá..

Voda z velmi hlubokých vrtaných studní má zvláště vysoký obsah minerálů, což je nežádoucí, a může zvyšovat tvorbu kamenů, zatímco Glauberova sůl (síran sodný) z minerální vody je známá právě díky tomu, že kameny rozpouští.

 • Naše tělo si bere nezbytné minerály z potravin a ne z vody
  Pro to, aby vykonávalo své funkce, je také nezbytná přítomnost minerálů nebo dalších rozpustných materiálů. Proto lidé během svého života vypijí přibližně 80 kg „skály“, která projde jejich tělem a poměrně značná část se v těle usazuje!
 • Je také důležité dělat rozdíl mezi minerály s organickou a anorganickou vazbou
  Anorganické minerály se mohou nacházet v půdě, horninách a také v minerální vodě. Ale lidské tělo využívá pouze ty minerály, které jsou rostlinami absorbovány z půdy a za pomoci fotosyntézy jsou upraveny do organických vazeb! (Tzv. Chelátová vazba, kdy minerál je "schován" do aminokyseliny.)
 • Léčivá voda
  Přírodní voda s vysokým obsahem minerálů. Její léčebné vlastnosti jsou prokázány. Léčivá voda by se měla konzumovat pouze terapeuticky, po stanovenou dobu! Nemůže nahradit pitnou vodu. Zvláštní léčivá voda, která tryská z hloubky pouze za vysoké teploty, je termální voda. Používá se v lázeňství a k pitným kúrám.
 • Voda ze studny
  Studniční voda pochází z různých pramenů. Co se týká kvality vody, měli bychom rozlišovat mezi vrtanou a artézskou studní a studní s čerpadlem.
 • Vrtané studny
  Získávají vodu z podloží. Jsou zdrojem vody, která se používá k zalévání zahrad. Složení této vody se velmi liší. Její obsah dusičnanů bývá často velmi vysoký, což je, pokud se týká živin pro rostliny, na zalévání užitečné. Pouze voda ze studny, která je bohatá na soli sodíku a má celkově vysoký obsah solí, se pro zalévání nemůže využívat. Nedoporučuje se k pití.
 • Artézské studny
  Jsou vrtané hluboko a jsou napájeny vodou, která se nachází pod nepropustnou vrstvou horniny. Voda je pod tlakem, a proto vyvěrá sama. Voda je teplá, ale zřídka nadměrně. V takovýchto případech nemůže být užívána pro zalévání, pouze po zchlazení v nádrži. Relativně se může používat k pití. Ale kdo vlastní takovou studnu...?

Vrtané studny také získávají vodu z mělkých vrstev nebo podloží. Voda, která se získává z hloubky 10 - 50 metrů pomocí čerpadla, je studená. Vrtané studny, které jsou v říčních náplavech, se mohou využívat, ale v některých oblastech mohou mít vysoký obsah soli. Voda z nich se nemůže využívat jako pitná.

Jakou máte šanci pít vhodnou přírodní vodu? Většinou velkou ne. Tak se podíváme, co nám bez šance teče za