Znečištění vody

Hlavní faktory znečištění pitné vody

Kromě odpovídajícího množství vody je také důležitá její kvalita. Naše tělo se nemůže zbavit vysoké koncentrace solí a minerálů z pitné vody a potravin - pouze jediná sklenice vody z moře je pro trosečníka smrtelná. A je také riskantní konzumovat ve velkém množství destilovanou vodu, protože se pak „ředí“ každý prostor pro vodu v našem těle. Hrozí tzv. \"otrava vodou\".

Dnešní člověk musí však také čelit znečištění vody. Povrchové vody jsou zničeny hlavně průmyslovými a zemědělskými chemikáliemi, ale do rozvodů pitné vody prosakuje také mýdlo, soli a bakterie ze žump. Trvanlivost minerální vody v lahvích je od půl do jednoho roku.

Na rozdíl od prehistorického člověka, který pil vodu ze sladkovodních povrchových zdrojů, získáváme dnes vodu vrtáním studní, po použití ji vypouštíme zpět do řek a jezer, které mohou případně kontaminovat také vodu v okolních oblastech. I voda z přírodních zdrojů obsahuje nečistoty a je těžké využívat ji k pití, ke zdravotním nebo hygienickým účelům.

Tyto látky mohou být zahrnuty do třech hlavních skupin:

 • 1
  Fyzikální nečistoty:
  • Pohyblivý materiál (písek, bahno)
  • Plyny (metan, kysličník uhličitý, sirovodík, vzácné plyny)
  • Oleje-tuky
  • Organické látky atd.
 • 2
  Biologické nečistoty:
  • Bakterie, řasy, améby, viry, plísně..
 • 3
  Chemické nečistoty:
  • Dusičnany, dusitany, čpavek
  • Kovy (arsen, rtuť, kadmium, olovo, železo, mangan atd.)
  • Huminové kyseliny
  • Fenoly
  • Vysoký obsah solí
  • Zbytky pesticidů

Voda z vodovodu přesto, že je upravená, může díky druhotnému znečištění obsahovat látky, které škodí zdraví.

Vodní potrubí vyplavují do vody množství látek. Hlavně vodní usazeniny (vodní kámen) a zkorodované kovové potrubí. Jejich údržba pomocí různých chemikálií jsou zdrojem dalšího znečištění vody.

 • 1
  Mohou to být například:
  • Chlór a jeho sloučeniny
  • Trihalometany
  • Pohyblivý materiál
  • Chuť a zápach materiálu (plastické potrubí)
  • Bakterie
  • Plísně
  • Parazité
  • Železo, mangan a zřejmě i olovo (kovové potrubí)
  • Ca a Mg ve tvrdé vodě atd.
 • Víte, co pijete?
  Voda z vodovodu ve vaší kuchyni musí odpovídat normám EU a nepřesáhnout např.: (výňatek) • různé (např.železité) baktérie 20 000 ks/l
  • řasy 10 000 ks/l
  • cyanobaktérie 100 ks/l
  • sirné baktérie 100 ks/l
 • A hormony a antidepresiva?
  Ty běžné čističky vůbec neumí odstranit, ačkoliv jich je ve vodě stále více!!

Nyní se blíže podíváme, jaké jsou druhy vody a jaká je jejich charakteristika.